Zijn jullie aangesloten bij een beroepsvereniging?

Huid- en Oedeemtherapie Salland is aangesloten bij de beroepsvereniging de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten, de NVH, en is tevens ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici. Door het veelvuldig volgen van cursussen, het bijwonen van lezingen en symposia wordt nieuwe kennis verkregen en ervaringen gedeeld met andere paramedici en medici. Voor meer informatie kunt u terecht op www.huidtherapie.nl.

This entry was posted in .